Conferința finală a proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă” cod PNP002

Spread the love

În perioada 19 – 21 septembrie 2023, la Hotelul MyContinental din municipiul Sibiu, județul Sibiu a avut loc Conferința finală a proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”.

Proiectul a vizat creșterea gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților locale cu privire la aspecte ce țin de integritate, transparență decizională, incompatibilități și conflict de interese.

Conferința a avut ca scop principal prezentarea rezultatelor proiectului, a impactului produs până în acest moment, a experiențelor și studiilor de caz din Norvegia, precum și a posibilităților de colaborare în vederea continuării activităților proiectului.

Principalele rezultatele obținute în cadrul acestui proiect sunt:

 • 8 sesiuni de formare, la care au participat 139 reprezentanți ai comunelor și municipiilor din România (aleși locali, funcționari publici, personal executiv de la nivelul filialelor județene ale ACoR și AMR);
 • 19 reprezentanți ai administrației publice locale (12 selectați de ACoR, 6 selectați de partenerul AMR și un reprezentant din Republica Moldova) au absolvit cursul de formare de formatori;
 • 70 de reprezentanți ai comunelor și municipiilor au participat la 5 vizite de studiu organizate în Norvegia în perioada octombrie 2021 – septembrie 2022;
 • Materiale de formare și informare elaborate și diseminate la nivelul tuturor comunelor și municipiilor:
 • „Ghidul privind etica și transparența, conflictul de interese și incompatibilitățile în administrația publică locală”.
 • Broșura „Fii etic! Acționează etic! Protejează-ți comunitatea printr-o atitudine etică și transparentă și prevenind conflictul de interese și incompatibilitățile”.
 • Ghidul „Manualul alesului local”,
 • 2000 de persoane, reprezentând 1026 comune și 831 de persoane, reprezentând 101 municipii au participat la 117 sesiuni de formare la nivel județean susținute de formatorii pregătiți în cadrul proiectului;
 • Dezvoltarea Centrului de informare e-TIC – http://centru.e-tic.ro – cu informații obținute în special de la reprezentanții comunelor și municipiilor din România, participanți la sesiunile de formare;
 • 12 sesiuni de formare dedicate aleșilor locali aflați la primul mandat, la care au fost instruiți 203 reprezentanți ai comunelor (8 sesiuni) și 98 de reprezentanți ai municipiilor (4 sesiuni);
 • 17 sesiuni de formare pilot dedicate aleșilor locali, funcționarilor publici și angajaților contractuali de la nivelul a 10 comune și 7 municipii din România, la care au fost instruiți 259 de reprezentanți ai comunelor și 153 de reprezentanți ai municipiilor;
 • Propuneri de modificare a legislației care guvernează incompatibilitățile și conflictul de interese în România;
 • Propunere de misiune de audit public intern care vizează cele patru domenii ale proiectului;
 • Transferul de cunoștințe către colegii din Republica Moldova s-a realizat prin intermediul unui schimb de experiență pentru 30 de reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova.

Pentru informații suplimentare, puteți să vă adresați doamnei Cristina POP (Asociația Comunelor din România, telefon: 0756.156.540, adresa de poștă electronică: cristina.pop@acor.ro) sau doamnei Diana GHEORGHE-VRÎNCEANU (Asociația Municipiilor din România, telefon: 0799.994.983, adresa de poștă electronică: diana.vrinceanu@amr.ro).

Proiectul a fost implementat de Asociația Comunelor din România – ACoR, Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia – KS și Asociația Municipiilor din România – AMR, beneficiind de un grant în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *