Recomandări ANSVSA pentru protejarea animalelor în perioadele cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic şi căderi masive de zăpadă

Spread the love

Pe fondul evoluției unor fenomene meteorologice severe (temperaturi scăzute, căderi masive de zăpadă), ANSVSA recomandă:

Pentru crescătorii de animale:

 • Asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecție față de acțiunea directă a frigului și zăpezii;
 • Asigurarea unor cantități suficiente de apă și furaje corespunzătoare atât cantitativ, cât şi calitativ;
 • Asigurarea bunei funcționări a echipamentelor de adăpare și de furajare; se va acorda o deosebită atenție în mod special instalației de adăpare, având în vedere riscul de îngheț al acesteia;
 • Verificarea disponibilității echipamentelor de rezervă, în principal a generatoarelor de energie electric, în cazul fermelor comerciale;
 • La orice modificare a stării de sănătate sau de bunăstare a animalelor, precum şi la apariția unor modificări comportamentale, deținătorul are obligația ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunțe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate a animalelor din localitatea respectivă sau DSVSA local. De asemenea, în cazul în care, din cauza intemperiilor se produc pagube care afectează bunăstarea animalelor, proprietarii sunt obligați să anunțe de urgență primăria sau DSVSA local, pentru a fi luate măsurile necesare.

Pentru transportatorii de animale vii:

 • Să nu efectueze transporturi de animale în condiții meteo cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic și căderi masive de zăpadă, decât dacă este neapărat necesar;
 • Transportatorii sunt obligați prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferințe inutile;
 • Înainte de a pleca la drum, se verifică dacă există condiții adecvate de microclimat în mijlocul de transport, hrană și sursă de apă potabilă și dacă acestea pot fi asigurate pe întreaga durată a transportului;
 • Transportatorii trebuie să verifice traseul și alte aspecte legate de călătorie, înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă cât mai repede, pentru a micșora durata călătoriei;
 • La temperaturi scăzute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu cel puțin 25% din capacitatea maxima de încărcare autorizată, în funcție de specie, talie, vârstă și stare fiziologică;
 • În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, șoferii trebuie să aibă planuri de urgență pentru a îngriji animalele, în funcție de necesități;
 • Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilație din vehicul trebuie să fie capabile să mențină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor;
 • Precizăm că, porcinele sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute. În cazul în care, în timpul călătoriei, temperatura ambientală coboară sub 0°C, este obligatoriu ca, mijlocul de transport să fie dotat cu un mecanism de reglare a temperaturii;
 • Bovinele sunt rezistente la temperaturi scăzute cu condiția ca, în mijlocul de transport, să nu existe curenți de aer rece;
 • Ecvinele pot fi transportate și în situația în care temperatura ambientală coboară sub -20° C cu condiția ca, mijloacele de transport să fie dotate cu un mecanism de reglare a temperaturii. O atenție deosebită se acordă şi vitezei de transport, numărului de opriri, precum şi vârstei animalelor transportate;
 • Sistemul de ventilație trebuie să asigure distribuția uniformă a aerului, iar autonomia lui trebuie să fie de cel puțin 4 ore, independent de funcționarea motorului autovehiculului;
 • Din cauza condițiilor meteorologice, există riscul apariției stresului termic prin frig, motiv pentru care se impune inspectarea animalelor la intervale regulate în timpul călătoriei și, totodată, identificarea simptomelor acestora. Simptomele stresului de frig sunt: frisoane, horipilaţie (se ridică părul/blana), îngrămădire (pentru a conserva căldura), letargie și somnolență, colaps;
 • Conducerea Autorității a dispus DSVSA județene să întreprindă demersurile necesare pentru informarea: fermierilor, unităților administrative locale, transportatorilor şi altor deținători de animale, cu privire la măsurile specifice pentru asigurarea bunăstării animalelor în perioadele de iarnă în care se înregistrează condiții meteorologice severe și a responsabilitățile legale, care le revin în astfel de situații.

Prevederi aplicabile administrațiilor locale:

 • Consiliile locale trebuie să se asigure că există posibilități de colectare și neutralizare a deșeurilor animaliere;
 • Conform prevederilor legale, Consiliile locale au obligația ca, în adăposturile animalelor, să asigure respectarea normelor de protecție a acestora, respectiv: cazarea, transportul și îngrijirea corespunzătoare a acestora.

Sursa: ANSVSA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *